Slovenian Museum of Natural History (PMSL)

From KeyToNature
Jump to: navigation, search
(EN)
Slovenian Museum
of Natural History, Ljubljana
Abbreviation PMSL
Type Governmental research organization
Founded 1821
Headquarters Ljubljana, Slovenia
On Wikipedia Slovenian Museum of Natural History
Website Slovenian Museum of Natural History

Mammoth-skeleton CMlinarCic.jpg

The Slovenian Museum of Natural History is national museum with natural history, scientifical, and educational contents. - It is the oldest cultural and scientific Slovenian institution stemming from the Carniolian Museum founded in 1821. - A museum with national, European, and world wide collections demonstrating the changes in biodiversity, the development of Natural History thought, as well as different techniques of collection and preparation of samples. - A research institution interested in Nature and the natural cultural heritage.


Prirodoslovni muzej Slovenije

(SI)
Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana
Abbreviation PMSL
Type Javni zavod
Founded 1821
Headquarters Ljubljana, Slovenija
On Wikipedia Slovenian Museum of Natural History
Website Prirodoslovni muzej Slovenije

Leptodirus-hochenwartii MGogala.jpg


Prirodoslovni muzej Slovenije je nacionalni muzej z naravoslovno, znanstveno in pedagoško vsebino. - Najstarejša slovenska kulturna in znanstvena institucija, ki izvira iz Deželnega muzeja ustanovljenega 1821. - Muzej z nacionalno, evropsko in svetovno pomembnimi naravoslovnimi študijskimi zbirkami, v katerih so vidne spremembe biotske raznovrstnosti, razvoj naravoslovne miselnosti in tehnik zbiranja ter obdelave muzejskega gradiva. - Raziskovalna institucija, ki raziskuje naravo in kulturno dediščino naravnega izvora.


Resource collections provided by this organizationSee also: