Projekt KeyToNature

From KeyToNature
Jump to: navigation, search

Evropski projekt za poučevanje biotske raznovrstnosti

NOVICE

Pri določanju ptic v okolici šole ali doma si lahko pomagate z novim Ključem za določanje vrtnih ptic.


Romunske šole iščejo projektne partnerje

INTERNAL Presentation image.gif
KRATKA PREDSTAVITEV projekta KljučDoNarave.

PRIDRUŽITE SE PROJEKTU

Friendsof1.png

Če želite s svojimi učenci oz. študenti preizkusiti določevalna orodja vas vabimo, da se nam pridružite in postanete Prijatelji projekta KljučDoNarave.

Associate member logo.png
Če želite sodelovati pri izdelavi novih določevalnih ključev ali kako drugače pripomoči k doseganju ciljev projekta KeyToNature vas vabimo, da se nam pridružite kot Pridruženi partner projekta (Associated member).
IŠČETE DOLOČEVALNI KLJUČ?
Preglej zbirko določevalnih orodij

Preko 1000 interaktivnih ključev partnerjev projekta KljučDoNarave je na svetovnem spletu na voljo v različnih jezikih.

KeyToNature - KljučDoNarave je triletni ciljni evropski projekt v okviru programa eContentplus, s katerim želi Evropska komisija zagotoviti boljšo dostopnost, uporabnost in izkoriščenost digitalnih vsebin v Evropi. V projekt je vključenih 14 organizacij iz 11 evropskih držav. Namen projekta je oblikovanje določevalnih orodij, ki jih bodo pri spoznavanju biotske pestrosti učinkovito uporabljali osnovnošolci, srednješolci in študentje širom Evrope.


V Evropi se številne ustanove ukvarjajo z zbiranjem podatkov o vrstah in oblikovanjem določevalnih orodij. Žal so podatki razdrobljeni, v nezdružljivih formatih in njihova kvaliteta je neprimerljiva. Za pouk so le deloma primerni, saj jih večina ni bila narejenih s tem namenom in pri tem svoje prispevajo tudi jezikovne prepreke. Za učinkovit razvoj novih orodij je najprej potrebno povezati te različne in razpršene zbirke slik, zvokov, tekstovnih opisov organizmov, tezavre imen vrst v različnih jezikih ipd. ter oblikovati taka orodja, da bodo prilagojena potrebam uporabnika in nivoju njegovega znanja. Projekt KljučDoNarave na tem področju orje ledino.


V nasprotju s tradicionalnimi določevalni ključi, ki temeljijo v glavnem na uvrščanju v sistem (klasifikaciji) in so zaradi tega zahtevni, nova orodja omogočajo enostavno in hitro določanje organizmov. Poleg tega nova orodja omogočajo skoraj neomejeno možnost uporabe fotografij, zvokov, filmov in povezav z ostalimi datotekami ali podatkovnimi zbirkami. V nasprotju s klasičnimi tiskanimi ključi, ta orodja omogočajo enostavno sprotno dopolnjevanje z novimi spoznanji, pri čemer lahko sodelujejo tudi učenci.


V testiranje, uporabo in dostopanje do didaktičnih izdelkov projekta KeyToNature je vključen nabor osnovnih in srednjih šol ter univerzitetnih programov širom Evropske skupnosti. Vse, ki bi radi ta orodja preizkusili s svojimi učenci oz. študenti, vabimo, da se nam pridružite in postanete Prijatelji projekta KljučDoNarave.