Prirodoslovni muzej Slovenije

From KeyToNature
Jump to: navigation, search

Slovenski partner projekta

Okostje mamuta, foto: C. Mlinar
(SI)
Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana
Kratica PMSL
Tip Javni zavod
Ustanovitev 1821
Sedež Ljubljana, Slovenija
Na Wikipediji Slovenian Museum of Natural History
Spletna stran Prirodoslovni muzej Slovenije
Drobnovratnik, foto: M. Gogala

Prirodoslovni muzej Slovenije je nacionalni muzej z naravoslovno, znanstveno in pedagoško vsebino. - Najstarejša slovenska kulturna in znanstvena institucija, ki izvira iz Deželnega muzeja ustanovljenega 1821. - Muzej z nacionalno, evropsko in svetovno pomembnimi naravoslovnimi študijskimi zbirkami, v katerih so vidne spremembe biotske raznovrstnosti, razvoj naravoslovne miselnosti in tehnik zbiranja ter obdelave muzejskega gradiva. - Raziskovalna institucija, ki raziskuje naravo in kulturno dediščino naravnega izvora.


Zbirke podatkov Prirodoslovnega muzeja Slovenije, ki so vam na voljo: