Netherlands/evaluatie

From KeyToNature
Jump to: navigation, search

Evaluatie van het succes

Voor de evaluatie van nieuwe digitale hulpmiddelen zijn online vragenlijsten ontwikkeld. Het invullen van deze vragenlijst is de enige tegenprestatie die wij voor het gebruik van KeyToNature producten verlangen. Het is voor het project van groot belang om de reacties van leerkrachten en leerlingen, na het gebruiken van de nieuwe sleutels, te peilen. Ervaringen en het gebruik ervan worden gebruikt voor aanpassingen en rapportage aan de Europese Commissie. De vragenlijst kost slechts 10-15 minuten van uw tijd.


Een veel kortere versie van de vragenlijst is bestemd voor de gebruikers van de sleutels. Omdat leerlingen mogelijk niet allemaal tegelijk toegang hebben via internet zijn de documenten ook te downloaden. Eventueel kunnen reacties van leerlingen worden gebundeld door de leerkracht. Ingevulde formulieren graag opsturen naar:
Huub Veldhuijzen, ETI BioInformatics, Mauritskade 61 1092 AD Amsterdam.Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!Terug naar de hoofdpagina