Netherlands

From KeyToNature
Jump to: navigation, search

KeyToNature: ontdek biodiversiteit!

De Verenigde Naties hebben het jaar 2010 uitgeroepen als Internationaal jaar van de Biodiversiteit, met als doel de bewustwording te vergroten van het belang van biodiversiteit. Biodiversiteit is de verscheidenheid aan planten en dieren die leven op een bepaalde locatie of habitat. Om die verscheidenheid in het onderwijs te laten zien zijn in het KeyToNature (K2N) project allerlei hulpmiddelen ontwikkeld.

ETI BioInformatics is de Nederlandse partner in dit Europese project. KeyToNature biedt leerkrachten digitale determinatiesleutels en lesprogramma’s die in de klas en in het veld zijn te gebruiken. Scholen en leraren kunnen gratis meedoen en maken kennis met de nieuwste technieken. Bent u geïnteresseerd neem dan contact op met Huub Veldhuijzen, ETI BioInformatics E-mail: huub@eti.uva.nl Telefoon: 020-5257239

KeyToNature
Ontdek Biodiversiteit!

Dutch2447.jpg

Over KeyToNature

KeyToNature is een Europees samenwerkingsproject van 14 partners uit 11 Europese landen gericht op het ontwikkelen en uitwisselen van interactieve onderwijshulpmiddelen op het gebied van de biodiversiteit, met name de identificatie van planten, dieren en schimmels. Het doel is om kennis van biodiversiteit te verbeteren op alle onderwijsniveaus in heel Europa.

KeyToNature richt zich hoofdzakelijk op het regulier onderwijs in Europa, van leraren tot leerlingen, van lagere scholen tot universiteiten.

De belangrijkste doelstellingen van KeyToNature:
- vrije toegang tot elektronische leermiddelen die het identificeren van organismen vereenvoudigen.
- uitwisselbaarheid van determinatiesleutels en biodiversiteitsinformatie verbeteren.
- toepassingsmogelijkheden van materialen van Europese onderwijs-content-providers verbeteren.
- bruikbaarheid van deze materialen verhogen door meertalige toegang
- suggesties voor optimaliseren van elektronische hulpmiddelen voor biodiversiteiteducatie en verminderen van barrières die gebruik, productie, aandacht, ontdekking en aankoop van onderwijshulpmiddelen op het biodiversiteitgebied verminderen.

Biodiversiteit op school

Één van de eerste stappen in het ontdekken van het begrip biodiversiteit is het “op naam brengen” van plant- of diersoorten om ons heen. Traditioneel gebeurt dit met determinatiesleutels die ons in staat stellen om planten en dieren correct te benoemen. Het KeyToNature project brengt identificatiehulpmiddelen voor gebruik op scholen en universiteiten bijeen. Deze hulpmiddelen hebben een lage ‘instap’ en kunnen worden gebruikt op internet, laptops en mobiele telefoons. Een innovatie is dat de leerkracht zelf de soortensamenstelling en de teksten in een sleutel kan aanpassen. Daardoor kan worden ingespeeld op de lokale situatie. Door de Europese samenwerking is een enorme hoeveelheid ondersteunend materiaal beschikbaar om de sleutels mee te illustreren. Meer informatie over identificeren:

Uitnodiging voor leerkrachten biologie

Leerkrachten biologie worden uitgenodigd om deel te nemen aan het testen en evalueren van nieuwe interactieve sleutels die in het kader van KeyToNature zijn ontwikkeld.


Meedoen

Basis onderwijs

Als inleiding op het thema biodiversiteit stellen wij informatiebladen beschikbaar waarmee leerlingen verschillende planten en dieren leren herkennen en hun onderlinge relaties leren zien. Via deze link Informatiebladen kunt u alle files in een keer downloaden (een zip file van 129 MB) en kunt u meer informatie over het lesmateriaal te vinden.

Hierbij twee voorbeelden van soortkaarten die door de leerlingen kunnen worden ingevuld.

Hierbij twee voorbeelden van ingevulde soortkaarten die in de klas kunnen worden besproken.


Boomkikker.jpg

Meer soortkaarten vindt u hier:


Maak eenvoudig zelf soortkaarten door deze achtergronden te gebruiken en er een foto of print uit bijvoorbeeld Soortenbank.nl op te plakken.

Tip: Lamineer de soortkaarten voor duurzaam gebruik!

Voortgezet onderwijs

Gratis software voor biodiversiteit; Linnaeus II

LinnII.jpg


- Als inleiding op het thema biodiversiteit stellen wij informatiebladen en software beschikbaar waarmee leerlingen verschillende planten en dieren leren herkennen en interactieve sleutels en kennissystemen mee kunnen maken. Het lespakket is bedoeld om leerlingen actief te laten werken met biodiversiteits informatie.

Via deze link Lespakket identificatie (voor Windows) kunt u een zip file downloaden (150 Mb) met de gratis Linnaeus II software, uitleg en opdrachten.

Opdracht: Vul een determinatie sleutel aan met kenmerken. Deze opdracht kan gebruikt worden in samenhang met de informatiebladen waarop leerlingen eerst kenmerken noteren. De kenmerken van een libel kunnen worden ingevoerd in een interactieve sleutel. Via deze software kan meer informatie over de soort gevonden worden.

Via het invullen van kenmerken op een reeks soortbladen resulteert de oefeningen in een zelfgemaakte interactieve identificatiesleutel, die via een computer, voor de directe schoolomgeving of schooltuin is te gebruiken.

Suggestie; bouw aan een deel van de insectensleutel

Pkey 01.jpg


Suggestie; maak een overzicht van de biodiversiteit in de schooltuin

Species A mixta.jpg


De soortinformatie kan worden opgehaald uit het gegevensbestand van de “Wereld Biodiversiteits databank” van ETI, dat meer dan 220.000 taxa omvat. Voor Nederland is dit Soortenbank.nl. De leerlingen bouwen het interactieve systeem in het Linnaeus II software pakket dat ook door wetenschappers wordt gebruikt. De gratis software en het lespakket zijn hieronder gratis te downloaden.

Door het actief gebruiken van determineersleutels worden leerlingen uitgedaagd om soortinformatie, onderscheidende kenmerken waar te nemen en te interpreteren, en gestimuleerd om een eigen benadering te ontwikkelen bij het bouwen van een identificatiesleutel.

Het ETI lespakket kan gemakkelijk aan locale omstandigheden worden aangepast. Ook kunnen de sleutels van de leerlingen via de nationale portalen van KeyToNature worden gedeeld en vergeleken.Universitair onderwijs

- In het kader van flora en fauna cursussen biologie worden docenten en studenten uitgenodigd om interactieve sleutels in het veld te testen. Het project KeyToNature stelt via een online database ruim 1000 verschillende sleutels beschikbaar.

Zoeknaarsleutels.jpgDoorzoek de database.

Via deze link is meer informatie over het lesmateriaal te vinden. De deelnemende scholen kunnen profiteren van het gebruik van de deze gratis hulpmiddelen voor het onderwijs. Het materiaal en de software zijn makkelijk aan te passen en uit te breiden naar eigen inzicht. Enige voorwaarde voor het gebruik is dat we feedback in de vorm van een Evaluatie ontvangen en graag zien dat ontwikkeld materiaal ook weer beschikbaar komt via dit portaal.


Mobiele sleutels
In samenwerking met Italiaanse collega's wordt een stand-alone applicatie gemaakt voor PDA of mobiele telefoon. Zie hieronder twee voorbeelden.
Sleutel voor Planten van de Heemtuin Heeg 4.7 MB
Sleutel voor Bomen van de Heemtuin Heeg 6.0 MB
Download een bestand naar de PC desktop. Dubbelklik op de folder om te decomprimeren. De sleutel start wanneer in de folder op het bestand home.html wordt geklikt. Om de sleutel op een PDA of Mobiele telefoon te gebruiken moet de gehele folder (bijvoorbeeld in My documents) op de PDA of mobiele telefoon gezet worden en kan op de zelfde manier worden gestart. Daarna kan de homepagina in de Favorieten van de browser worden opgeslagen.

Websites voor soort informatie en identificatie
- Soortenbank.nl circa 5.000 soorten uit Nederland
- Marine Species Identification Portal circa 10.000 soorten van de Noordzee
- World Biodiversity Database circa 25.000 soorten wereldwijd

Stuur ons uw reactie !

Interactieve identificatie
Chei dih2.jpg
Help mee om nieuwe identificatie sleutels te testen

We zijn benieuwd naar ervaringen van gebruikers en daarom zijn voor nieuwe digitale hulpmiddelen online vragenlijsten ontwikkeld :

- Klik hier voor de online Evaluatie

Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

Nieuws

Mobiele identificatie
Heeg119.jpg

Mei 2009, determineren van planten via een PDA

In mei 2009 is in samenwerking met Kennisnet, studenten van het NHL en het Natuur- en milieucentrum Heeg een praktijktest gedaan met scholieren met mobiele sleutels op de PDA voor de planten, bomen en struiken in Heeg. Klik [hier] voor een link naar de webversie met download mogelijkheid voor de mobiele versie.

Een volgende uitdaging wordt de koppeling van de sleutels aan een educatieve leeromgeving. Een portaal dat eenvoudig toegang biedt tot allerhande digitale hulpmiddelen, zoals ondersteunende informatie, verklarende termen, Quizzen, etc.


Contact

Scholen en organisaties die met determinatie in het veld werken en geïnteresseerd zijn in samenwerking met ETI BioInformatics en KeyToNature voor specifieke (mobiele) sleutels, worden uitgenodigd contact op te nemen met:

Huub Veldhuijzen, ETI BioInformatics
Mauritskade 61, 1092 AD Amsterdam
Nederland

E-mail: huub@eti.uva.nl
Tel: +31-20-5257239
Fax: +31-20-5257238


FAQ

- Waar vind ik hulp bij determinatie?
Als u een soort gezien heeft en u heeft na het gebruik van deze sleutels nog steeds vragen, bezoek dan eens het discussieforum van Waarneming.nl
Op dit forum kunt u met vragen terecht over vogels, zoogdieren, reptielen, amfibieën, vissen, insecten (vlinders, libellen, kevers, etc.), spinachtigen, weekdieren, planten, (korst)mossen en paddestoelen. In de meeste gevallen zijn experts bereid u te helpen met uw vraag.


Veilig internet

Security.jpg

links met informatie over veilig internetten: voor kinderen, leerkrachten en ouders.

[www.digibewust.nl]
[www.kinderconsument.nl]