Izbor orodij

From KeyToNature
Jump to: navigation, search


Določevalni ključi, ki so vam na voljo


Preglej zbirko določevalnih orodij
Na voljo vam je preko 1000 interaktivnih ključev partnerjev projekta KljučDoNarave v različnih jezikih.
Pomagajte nam izboljšati določevalne ključe in po njihovi uporabi izpolnite ANKETNA VPRAŠALNIKA.

V okviru projekta KljučDoNarave je trenutno na voljo preko 1000 določevalnih orodij, od katerih jih je v slovenščino prevedenih približno sedemdeset. Orodja se nanašajo na različne sistematske kategorije, so v različnih jezikih, so različnih zahtevnostnih stopenj in za njihovo uporabo so potrebni različni računalniški programi. Pri iskanju za vas najbolj primernega orodja vam bo v pomoč brskalnik.

Vsa orodja, ki so dostopna v slovenščini, se nanašajo na rastline in so prosto dostopna preko spleta. Gre za interaktivne določevalne ključe, ki so jih izdelali sodelavci Univerze v Trstu v okviru njihovega projekta Dryades. Trenutno najkompleksnejši med temi ključi je Vodnik po rastlinstvu doline Glinščice, ki je s preko 1000 vključenimi vrstami primerno orodje za določanje rastlin tudi izven doline Glinščice, vendar je zaradi zahtevnosti bolj primeren za študente kot učence. Osnovnošolci se bodo verjetno lažje znašli med aromatičnimi rastlinami na Krasu in drugimi manj obsežnimi ključi.Ključ omogoča določanje dreves, grmovnic in vzpenjavk na območju Slovenije. Vključuje 408 taksonov in sicer večino samoniklih vrst (izjema so težavne skupine, npr. Rubus, Rosa, Sorbus...) ter kulturne in okrasne vrste, ki jih najpogosteje srečujemo na vrtovih in v parkih.


V kolikor želite ključ z manjšim naborom vrst, npr. vrste v okolici šole, nam sporočite. Veseli bomo tudi vaših pripomb in opozoril na napake, ki so se nam mogoče prikradle v ključ.
Kontakt: Irena Kodele Krašna


Na voljo so vam še druga številna določevalna orodja in tu vam predstavljamo nekaj najprimernejših za posamezne stopnje izobraževanja.


Za osnovnošolce

Drevesa in grmovnice na naravoslovno zgodovinski učni poti v Hrpeljah Osnovna šola je skupaj s Kulturno zgodovinskim društvom pripravila učno pot, na kateri se učenci sprehodijo skozi vas, kjer spoznajo arhitekturne in zgodovinske posebnosti kraja. Drugi del poti nas vodi skozi gozd, kjer se srečamo z naravnimi kraškimi pojavi in bogatim kraškim rastlinstvom. Ključ zajema 38 lesnatih vrst (2 iglavca in 36 listavcev) in je primeren za določanje rastlin na učni poti. Drugod po Sloveniji priporočamo vodeno določanje, ko učitelj učencem označi, katere rastline se določa ali nabere vejice vrst, ki so zajete v ključu.
Rastline blizu šole Igo Gruden v Nabrežini: rastejo na zidovih, ob robu dvorišča in ob robovih poti Ključ je bil narejen za določanje rastlin, ki uspevajo blizu šole Igo Gruden v Nabrežini. Ključ vsebuje 60 vrst vidnih v začetku aprila, zato je uporaben predvsem spomladi. Pred uporabo z učenci preverite, da ni okrog vaše šole preveč takih rastlin, ki jih v ključu ni. V tem primeru vam svetujemo, da označite rastline, ki naj jih učenci določajo ali jih naberete in izvedete določanje v učilnici.
Dolina Glinščice - Rastline močvirnih predelov Ključ zajema 100 rastlin, ki rastejo v bolj vlažnih predelih doline Glinščice. Primeren je za določanje rastlin v podobnem okolju kjerkoli v Sloveniji, vendar vam svetujemo, da uporabnost ključa preverite pred izvedbo pouka z učenci.
Aromatične rastline Krasa Ključ zajema 84 rastlin (15 lesnatih in 69 zelnatih) na Krasu, katerih listi vsebujejo eterična olja. Primeren je za določanje rastlin v podobnem okolju (npr. na suhih traviščih) kjerkoli v Sloveniji, vendar vam svetujemo, da uporabnost ključa preverite pred izvedbo pouka z učenci.


Za dijake

Poleg ključev, primernih za osnovnošolce, predlagamo še:

Rastline iz podrasti Ključ zajema 144 vrst rastlin iz podrasti v dolini Glinščice, vendar je primeren tudi za podobna okolja drugod po Sloveniji.
Rastline suhih travnikov Ključ zajema 300 vrst rastlin suhih travnikov v dolini Glinščice, vendar je primeren tudi za podobna okolja drugod po Sloveniji. Vseeno vam svetujemo, da preverite uporabnost ključa pred izvedbo učne ure z učenci.
Ruderalne rastline Ključ zajema 381 vrst ruderalnih rastlin v dolini Glinščice, vendar je primeren tudi za podobna okolja drugod po Sloveniji. Vseeno vam svetujemo, da preverite uporabnost ključa pred izvedbo učne ure z učenci.
Gozdne rastline Miljskega gričevja Ključ zajema 238 vrst rastlin (48 lesnatih in 190 zelnatih), ki jih najdemo na Miljskem gričevju v bližini Trsta, vendar je primeren za podobna okolja tudi pri nas na Primorskem. Vseeno vam svetujemo, da preverite uporabnost ključa pred izvedbo učne ure z učenci.
Naši gozdovi in dve rastlinski okolji: kraško goščavje in sredozemska makija Slovenska srednja šola Igo Gruden v Nabrežini ima zelo zanimivo lego iz botaničnega vidika: poslopje je zgrajeno čisto blizu kraškega roba s pogledom na morje. V razdalji nekaj metrov je opazna velika razlika rastlinstva. Za šolo uspeva kraško goščavje z značilnimi listopadnimi drevesi, medtem ko se pred šolo vidi skrajni severnojadranski primer sredozemske makije. Ključ zajema 122 vrst rastlin (40 lesnatih in 82 zelnatih), v okolici šole v Nabrežini, vendar je primeren za podobna okolja tudi pri nas na Primorskem. Vseeno vam svetujemo, da preverite uporabnost ključa pred izvedbo učne ure z učenci.


Za študente

Poleg ključev, primernih za srednješolce, predlagamo še:

Interaktivni vodnik rastlinstva Doline Glinščice Ključ zajema 1150 vrst rastlin v različnih habitatih doline Glinščice in je primeren tudi za marsikatero okolje v Sloveniji. Ključ je v dveh oblikah - kot klasični dihotomni ključ in kot ključ s kompleksnim pristopom. Na voljo je tudi verzija za dlančnike ali "smart" mobilne telefone, kar omogoča določanje rastlin neposredno na terenu.
An Interactive Key to Tribes of Leafhoppers (Cicadellidae) Ključ (kompleksni pristop) zajema 152 taksonov. Jezik: angleščina.
An Interactive Key to Species of Erythroneura Ključ (kompleksni pristop) zajema 54 vrst iz rodu Erythroneura (Homoptera, Cicadellidae). Jezik: angleščina.
Iconographic archive of ITALIC - The information system on italian lichens Galerija fotografij preko 2000 vrst lišajev v Italiji. Iskanje poteka po abecednem redu strokovnih (latinskih) imen. Jezik: angleščina.
Iconographic archive of vascular plants - project Dryades Galerija fotografij preko 5000 vrst praprotnic in semenk v Italiji. Iskanje poteka lahko po imenu družin, strokovnih (latinskih) imenih vrst ali italijanskih imenih vrst. Jezik: angleščina in italijanščina.
Interactive guide to freshwater fishes of Friuli-Venezia Giulia (NE Italy) Dihotomni ključ, ki zajema 60 vrst sladkovodnih rib v Furlaniji-Julijski krajini v Italiji. Primeren je tudi za določanje sladkovodnih rib v Sloveniji na Primorskem. Osnova za izdelavo ključa je bila baza podatkov o ribji favni v Furlaniji - Julijski krajini, ki jo je prispeval E. Pizzul. Jezik: angleščina.
BumblebeeID - Find world species by colour pattern Bogato ilustriran ključ s kompleksnim pristopom, ki zajema preko 240 vrst čmrljev (rod Bombus) z vsega sveta. Ključ omogoča določanje delavk in matic s pomočjo njihovega barvnega vzorca. Jezik: angleščina.
Microfungi of air and food Dihotomni ključ zajema 283 vrst gliv, ki jih najdemo v zraku ali na živilih. Jezik: angleščina ali italijanščina.

V bazi je vedno več ključev za posamezne skupine organizmov (lišaji, glive, žuželke...), zato vam svetujemo, da primernega poiščete s pomočjo brskalnika.