Estonia

From KeyToNature
Jump to: navigation, search

Loodushariduslik konsortsium KeyToNatureKeyToNature konsortsium arendab elurikkuse õppimiseks ja õpetamiseks tarvilikke interaktiivseid elektroonilisi töövahendeid.Põhieesmärk:
 võimaldada vaba ligipääs interaktiivsetele õpivahenditele – elusorganismide määrajatele – ja muuta vahetuskõlbulikuks nendega seotud andmed, eesmärgiga toetada loodusliku mitmekesisuse tundmaõppimist erinevatel õpitasanditel.12 erineva suunitlusega töörühma
 14 asutust 11 Euroopa riigist:


  • 7 loodusteaduslike andmete valdajat,
  • 
6 haridusliku või tehnilise kallakuga partnerit,

  • 1 projekti korraldaja.Hulk assotsieerunud liikmeid.

ERITI HUVITAV!

VAATA VEEL!


Elements k2n.jpg