Bulgaria

From KeyToNature
Jump to: navigation, search
KTNblu.gif


Проектът "Ключ към природата" (The Project "Key To Nature")

Key To Nature (Ключ към природата) е тригодишен проект по програмата eContentPlus (Електронно съдържание Плюс) на Европейската комисия.

Проектът има за цел постигането на общ европейски подход при преподаване на теми по биоразнообразие на различни нива във формалното образование – началното, основното, гимназиално и висше.

Key To Nature включва 14 партньора от 11 европейски страни, между които и България – чрез фирма „БИКАМ” ООД. Координатор на проекта е Факултетът по биология към Университета в Триест, Италия.


Интерактивен портал (Interactive Portal)

Ochi planta.jpg
Вход
към интерактивните ключове за училищата


Професионална общност (Professional Community)

Focus Group 1 - Primary Level - 2.JPGСъвместни проекти (Spin-off Collaborative Projects)

Trajan's Column (Roman Soldiers Building a Fortress).png

FB002.jpg
Присъединете се и
към българската група
на проекта във Фейсбук


European Union flag.png
Този проект е съфинансиран по eContentplus - програма на Европейската общност целяща да направи дигиталното съдържание в Европа по достъпно, използваемо и използвано. — Договор No. ECP-2006-EDU-410019

Disclaimer: Information on this website is provided at the sole responsibility of the KeyToNature Project Consortium. It does not represent the opinion of the European Community and the European Community is not responsible for any use that might be made of it.