Belgium/determineren

From KeyToNature
Jump to: navigation, search
Nederlandstalige identificatie hulpmiddelen
NL id tools.jpg
Mobiele identificatie hulpmiddelen
K2Nmobile.jpg

Planten en dieren identificeren

Het determineren (identificeren) van planten en dieren is een pijler van de biologie. Door middel van systematische eliminatie leiden determinatiesleutels tot een unieke keuze en naam van een organisme. In het biologieonderwijs wordt aan de hand van specifieke kenmerken de variatie getoond, aanpassingen verklaard, en inzicht en waardering ontwikkeld voor de natuur om ons heen.

Maar determineren is niet altijd eenvoudig omdat er veel soorten zijn die moeilijk te beoordelen kenmerken hebben, of die erg op elkaar lijken. In het kader van KeyToNature worden er verschillende web-based en mobile computerondersteunde identificatiesystemen ontwikkeld die deze moeilijkheden kunnen helpen verminderen, zoals www.soortenbank.nl

In de praktijk helpen deze nieuwe interactieve didactische hulpmiddelen leerlingen om planten en dieren te identificeren aan de hand van verschillende technieken, zowel in de klas als tijdens excursies. Als onderdeel van het KeyToNature project worden door ETI BioInformatics determinatiesystemen voor mobiele telefoons en PDA’s ook hulpmiddelen ontwikkeld.

Met deze mobiele toepassingen haalt de gebruiker niet alleen de informatie op om in zijn omgeving waargenomen soorten te determineren, maar ook kan hij/zij (in een later stadium) waarnemingen direct ‘uploaden’ naar een database en website, waarin de informatie wordt opgeslagen en op een kaart gevisualiseerd. Een toepassing die in veel vakgebieden nuttig is.

Om determinatiesleutels te vinden kun je de zoekmachine gebruiken.


zoek naar identificatiesleutels

Terug naar de hoofdpagina