Belgium/Milieu studies

From KeyToNature
Jump to: navigation, search

Milieu studies

Bekeken vanuit het oogpunt van de gevolgen van de mens op het milieu, bijvoorbeeld met betrekking tot milieuverontreiniging. Maak een overzicht van korstmossen of andere ecologisch gevoelige soorten die een indicatie kunnen geven over de relatieve 'gezondheid' van de atmosfeer. Voor veranderingen in de tijd zijn gegevens nodig uit eerdere onderzoeken, maar vergelijkingen van de hedendaagse stedelijke en landelijke gebieden kan onthullend zijn.


Concreet voorbeeld:

Korstmossensleutel OPAL (Open Air Laboratories)Terug naar de hoofdpagina