Belgium/Ecologie

From KeyToNature
Jump to: navigation, search

Ecologie

Ecologie heeft betrekking op de onderlinge afhankelijkheid van organismen van elkaar en hun omgeving. Door het samenstellen van soortenlijsten van twee verschillende gebieden en deze te vergelijken kan de basis gevormd worden voor een onderzoek naar de ecologie – het verklaren van een verschil in voorkomen, aan de hand van een verschil in aanpassing. Een vervolg van het onderzoek is een studie naar de morfologische- of gedrags aanpassingen die ervoor zorgen dat bepaalde organismen in een gebied kan voorkomen en zich kan handhaven.

Concreet voorbeeld:Terug naar de hoofdpagina