Belgium/Biogeografie

From KeyToNature
Jump to: navigation, search

Biogeografie

Biogeografie is de studie van de verdeling van de biodiversiteit in ruimte en tijd. Het beoogt te onthullen waar organismen leven, en op welke schaal. Dit wordt vaak onderzocht op landelijk of provinciaal niveau, maar dit kan worden toegepast op elk klein of lokaal gebied. - Onderzoek een schooltuin, een haag, een composthoop of zelfs muren.

Concrete voorbeelden:


  • Welke soorten zijn inheems in het land / regio en welke zijn ingevoerd uitheems? Waar komen de introducties van? Welke redenen kunnen hun aanwezigheid verklaren? Deze variëren van organismen die zich hebben aangepast aan een grotere beschikbaarheid van voedsel of aan veranderingen in ecologische omstandigheden, zoals vervuiling, of ontsnapt uit de teelt vanuit nabijgelegen tuinen.


Concrete voorbeelden:

  • Zoek op internet naar informatie over invasieve soorten.Terug naar de hoofdpagina