Търси интерактивни ключове

From KeyToNature
Jump to: navigation, search

Обратно в: Български портал Интерактивен порталПартньорите по проекта "Ключ към природата" (Key To Nature) разработиха повече от 1 000 интерактивни ключа (електронни определители) за идентификация на различни видове живи организми. Ключовете са достъпни за търсене и използване посредством базата от данни по-долу.

В момента част от тези ключове се тестват и/или използват пълноценно в различни по тип учебни заведения - начални, основни и средни училища и университети в 11 европейски страни, включително и в България.

В бъдеще имаме намерение да присъединим към ресурсите на проекта нови ключове, разработени от Асоциираните членове (Associate Members) на проекта.

Обратно в: Български портал Интерактивен портал