Ръководство за учителя

From KeyToNature
Jump to: navigation, search

Вие сте тук: Български портал Професионална общност Ръководство за учителяАнглийска версия на Ръководството за учителя: Teacher's handbook


Българска версия на Ръководството за учителя


School in Raduil - Testing in Rila mountain 2.jpg

Предназначението на настоящото електронно ръководство (по-нататък за краткост ще го наричаме "Ръководството") е да подпомага преподаването на теми, свързани с биоразнообразието, посредством използването на електронни определители ("идентификационни ключове", "е-ключове") и сценарии за обучение, които са разработени в рамките на проекта "Ключ към природата" (Key To Nature).

Основната задача на Ръководството е да подбере, организира и структурира опита, придобит от различни преподаватели при използването в реалната им преподавателска дейност на идентификационните ключове, разработени в проекта. Ръководството има за цел да мотивира преподавателите и заинтересованите образователни експерти да се възползват в максимална степен в учебната дейност от предимствата, които предоставят продуктите, разработени по проекта.

Ръководството за учителя се стреми да предоставя достатъчно информация на учителите от Европа, с помощта на която те да използват пълноценно в работата с техните ученици и студенти електронните определители и останалите ресурси за обучение на проекта и да оценяват тяхната "добавена стойност" в контекста на преподавателската работа. То би трябвало да подпомогне въвеждането в учебните заведения на теми, свързани с биоразнообразието посредством използване на подходящи идентификационни ключове, разработени в европейския проект "Ключ към природата".

Това електронно ръководство обобщава опита на партньорите по проекта "Ключ към природата" и на преподаватели, придобит при разработването и прилагането на педагогически сценарии в различни училища и университети. Ръководството включва опита на преподаватели от цяла Европа. То ще бъде допълвано и разширявано непрекъснато, паралелно с нарастване на използването на идентификационните ключове и събирането и систематизирането на опита от тяхното използване.


Въпросници за обратна информация

Вие сте тук: Български портал Професионална общност Ръководство за учителя