Приятели на "Ключ към природата"

From KeyToNature
Jump to: navigation, search

Вие сте тук: Български портал Професионална общност Приятели на "Ключ към природата"


BG School in Raduil - Testing in Rila mountain 6.jpg


Списък на Приятели на 'Ключ към природата'

Страница, в която са представени българските училища, университети и други обучаващи организации, които са "Приятели на 'Ключ към природата'".

Статутът "Приятели на 'Ключ към природата'"

Всички, които желаят да тестват и при желание - да работят с електронните определители, софтуера към тях и базите данни, създадени по проекта "Ключ към природата" - училища, университети, центрове за работа с деца и организации, занимаващи се с обучение, са добре дошли да станат Приятели на 'Ключ към природата' (Friends of KeyToNature).

Условия за придобиване

Единственото условие, което проектът поставя за да придобиете този статут е реално да тествате в рамките на учебната година с ваши ученици ключ(ове) по проекта - по ваш избор и по ваша методика и да ни подадете обратна информация за качествата на тестваните ключове, начина на използване и резултатите, като попълните двата въпросника по проекта: един образователен - от преподавателите и един кратък технически - от преподаватели и обучаеми.


Предимства, които дава статутът

Предимствата, които ви предоставя статута на Приятели на 'Ключ към природата' са:

  • безплатният достъп до над 1000 ключа на различни европейски езици и до софтуер за тяхната обработка и извличане на под-ключове за вашите конкретни нужди
  • присъединяване към международна общност от учители и обучаеми, работещи с инструментите на проекта
  • участие в национални и международни прояви, свързани с използването на електронните определители в обучението
  • възможност за иницииране на партньорства за бъдещи проекти с европейски училища и университети от 11 страни, работещи по проекта


Как вашата организация да стане "Приятел на 'Ключ към природата'"?

Придобиването на статут "Приятели на 'Ключ към природата'" е максимално опростено.
За целта е необходимо да изтеглите електронния формуляр, публикуван по-долу, да го попълните и да го изпратите по един от посочените начини на адреса на фирма "БИКАМ" ООД, посочен тук. След получаването на формуляра ние ще се свържем с вас за предоставяне на достъп и оказване на съдействие.


Формуляр


Моля изпратете попълнения формуляр до „БИКАМ” ООД по един от следните начини:

  • по електронна поща на адрес pmihnev@bikam.com или office@bikam.com
  • по поща на адрес: „БИКАМ” ООД, ул. „Оборище” 46, п.код 1505, София
  • на факс номер: (02) 944 96 91, на вниманието на П. Михнев

За допълнителни въпроси и информация: тел. (02) 944-96-91; (02) 843-52-80

Вие сте тук: Български портал Професионална общност Приятели на "Ключ към природата"