Новини

From KeyToNature
Jump to: navigation, search

Вие сте тук: Български портал Проектът "Ключ към природата" Новини


Newspaper Cover.svg

Информация на сайта на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (Юни 2010 г.)


MTITC-K2N announcement screenshot.jpg

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) публикува на своя Интернет сайт, в раздела
Информационни технологии --> Програми на ЕО --> Програма "Подкрепа за ИКТ политики",
информационен анонс относно проекта "Ключ към природата" и връзка към Интернет-портала на проекта.

Информационният анонс можете да прочетете на уеб-адреса по-долу.

Информационен анонс на МТИТС за проекта "Ключ към природата"Биологическият факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски"
е приет за асоцииран член на проекта (28.08.2009 г.)

Biology Faculty - SU BG 2.jpg

С официално писмо от 28.08.2009 г. на координатора на проекта - проф. Пиер Луиджи Нимис, ръководството на Биологическия факултет на СУ е уведомено, че подадената кандидатура от факултета за асоциирано членство към проекта "Ключ към природата" е разгледана и факултетът е приет за асоцииран член на "Ключ към природата" с пълно одобрение на комитета за упоравление на проекта. Представяне на факултета в портала на проекта можете да видите както следва:

Повече за предназначението, възможностите и условията за асоциирано членство към проекта можете да научите на страницата
Асоциирано членство от българския портал на проекта.


Факултетът по природни науки на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"
е приет за асоцииран член на проекта (03.07.2009 г.)

Sumen University - BG.jpg

С официално писмо от 03.07.2009 г. на координатора на проекта - проф. Пиер Луиджи Нимис, ръководството на Факултета по природни науки на Шуменския университет е уведомено, че подадената кандидатура от факултета за асоциирано членство към проекта "Ключ към природата" е разгледана и факултетът е приет за асоцииран член на "Ключ към природата" с пълно одобрение на комитета за упоравление на проекта. Представяне на факултета в портала на проекта можете да видите както следва:

Повече за предназначението, възможностите и условията за асоциирано членство към проекта можете да научите на страницата
Асоциирано членство от българския портал на проекта.


Курс за обучение "Електронни определители и електронно обучение по биоразнообразие" по проекта (02-03.04.2009 г.)

Picture of Announcement - training seminar BIKAM 2-3 04 2009.jpg

На 2 и 3 април 2009 г. в Департамента по информация и усъвършенстване на учители (ДИУУ) към СУ "Св. Кл. Охридски" бе проведен двудневен курс-семинар за обучение на преподаватели по биология, изявили желание да тестват и работят с продуктите на проекта "Ключ към природата". Семинарът бе организиран съвместно от фирма БИКАМ ЕООД и ДИУУ. В него взеха участие 16 преподаватели от страната. По време на семинара бе представен проекта "Ключ към природата", беше:
- демонстриран за пръв път създаденият през март 2009 г. Интерактивен определител за 371 вида дървета и храсти в България
- проведено практическо обучение в компютърен кабинет и "на терен" с Определителя за дървета и храсти
- проведено обучение за създаване на курс/модул за електронно обучение в платформата за електронно обучение "MOODLE" на проекта.

Можете да прегледате и свалите пет от обучителните презентации на семинара от специално създадения потребителски профил "KeyToNatureBulgaria" в портала SlideShare.net, съдържащ презентации и материали на български език за проекта.
- Виж също Програмата на курса и условията за участие в него


Приети са първите асоциирани членове на проекта от България (17.03.2009 г.)

Faculty of Pharmacy - MU Sofia1.jpg

На състоялата се от 16-ти до 19-ти март 2009 г. в Лондон, Великобритания, четвърта работна среща по проект "Ключ към природата", единодушно - от всички 14 партньора по проекта - бяха одобрени кандидатурите и приети за асоциирани членове на проекта първите две български организации: Департаментът за информация и квалификация на учители към Софийския университет "Св. Кл. Охридски" и Фармацевтичният факултет на Медицински университет, гр. София. Представяне на двете български организации в портала на проекта можете да видите както следва:

Повече за предназначението, възможностите и условията за асоциирано членство към проекта можете да научите на страницата
Асоциирано членство от българския портал на проекта.


Интерактивен определител за 371 вида диворастящи и култивирани дървета и храсти в България (01.03.2009 г.)

Trees and Shrubs of Bulgaria - online.jpg

Първият Интерактивен определител за 371 вида диворастящи и култивирани дървета и храсти в България на български език е вече онлайн!

  • Определителят е достъпен безплатно онлайн за тестване и работа от училища, университети и образователни центрове.
  • Негов дихотомен вариант за мобилни телефони и джобни компютри е достъпен за сваляне и зареждане в мобилните апарати от входната страница на онлайн варианта.
  • Наличен е и CD-ROM с дихотомен вариант на ключа, който може да се получи безплатно при поискаване.

Към определителя е разработен и специален софтуер, който позволява извличането от пълния вариант на по-малки определители (под-ключове), съдържащи идентифицираните от преподавателя специфични за дадено място (парк, градина, двор) видове дървета и храсти. Софтуерът позволява също така и редактирането и допълването с текст и снимки на създадените определители.

Каним интересуващите се преподаватели, училища и университети да поискат и получат статут на Приятели на "Ключ към природата" (Friends of KeyToNature), който ще им позволи:

  • да тестват и използват безвъзмездно предпочитаните от тях варианти на българския определител
  • да получат безвъзмездно при поискване CD-версията на определителя
  • да тестват и работят с всички други свободно достъпни определители от базата данни на проекта
  • да имат достъп до допълнително разработените по проекта софтуерни средства за редактиране и настройка на определителите.

Моля посетете секцията Интерактивен портал в нашия сайт, където в разделите "За училищата" и "За университетите" имате директна връзка към определителя, както и към други подходящи определители и към цялата база от данни с определители на проекта.


Представяне на проекта "Ключ към природата" на образователната конференция
"ИКТ в образованието", София (07.11.2008 г.)

K2N experience sharing - ICT conference2.JPG

БИКАМ ЕООД взе участие в международната образователна конференция "Информационни и комуникационни технологии в образованието", състояла се на 07. 11. 2008 г. в София. Конференцията е съвместна инициатива на Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) и Министерство на образованието и науката и се проведе в рамките на 13-та международна специализирана изложба "БАИТ ЕКСПО 2008", проведена от 4-ти до 8-ми ноември 2008 г. В конференцията взеха участие около 100 представители на образователната общност и бизнеса. В рамките на конферентната секция "Компании и организации" Пенчо Михнев представи презентацията "Една година участие на Бикам ЕООД в международния проект 'Ключ към природата' (2007-2010) от програма 'Електронно съдържание Плюс' на Европейската комисия". На участниците бяха раздадени печатни материали и брошури, разясняващи проекта и ролята на фирма Бикам като партньор в него. Участващите представители на различни образователни и бизнес организации бяха поканени да се присъединят в тестването и използването на продуктите, създадени от проекта и да кандидатстват според профила и дейността си за получаване на статут "Приятели на 'Ключ към природата'" или Асоциирани членове към проекта. Бе представен също така и Интернет портала на проекта, както и Българския портал, разработен в рамките на общия портал. Бяха установени връзки със заинтересовани образователни и бизнес институции от страната.


Вие сте тук: Български портал Проектът "Ключ към природата" Новини